Príspevky

2% z dane

Dôležité termíny
Do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár a údaje občianskeho združenia nájdete tu.Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliskaStiahnite si predvyplnený formulár Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možno…

Diskusia s mestom ohľadne vinohradov

Obraz
Na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme 08.10.2019 doručili Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste s vyše 1500 podpismi. Poukázali sme tak na dôležitosť riešenia otázky výstavby vo vinohradoch. Sme vďační, že predstavitelia samosprávy boli otovrení naslúchať, a tak sme dostali možnosť zapojiť sa do odborných diskusií.


Ukážka rozsahu plánovanej výstavby vo vinohradoch

Dňa 20.11.2019 sme sa zúčastnili zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rači (viď zápisnica), kde boli prvýkrát prezentované a verejne diskutované body našej petície.

Následne sme na zasadnutí komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 03.12.2019 vyjadrili pohoršenie nad tým, že o ochranu zelene v našom okolí musíme bojovať sami, bez podpory mesta (viď zápisnica).

O niekoľko dní (12.12.2019) sme dostali možnosť prezentovať naše pripomienky na Zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
Naše pripomienky sa týkali najmä neuspokojivého …

Transparentný učet

IBAN: SK3509000000005166124022 

Pohyby na transparentom účte: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3509000000005166124022

Pozývame na oberačku hrozna.

Občianske združenie Malé Krasňany v spolupráci s PD Vinohrady pozýva obyvateľov na "komunitný deň", počas ktorého budeme spolu oberať hrozno z priľahlých vinohradov. Pre každého účastníka je pripravená odmena!

Rezervujte si nezáväzne a zadarmo svoje miesto


INFORMÁCIE O UDALOSTIKEDYSobota 21.9.Sobota 28.9.  Všetko závisí od cukornatosti hrozna. Sledujte ozmk.sk pre potvrdenie termínu.
KDE Vinohrady za Malými KrasňanmiVSTUPNÉZADARMO!PREČO BY STE SA MALI ZÚČASTNIŤ: 10 ton Frankovky modrej sa oberá ručnePomôžeme tak lokálnemu pestovateľovi PD VinohradyMáte jedinečnú možnosť zapojiť sa do diania v našom okolíČO ZA TOobčerstvenie a burčiak počas celého dňachutný obedflaša Frankovky modrej z minuloročného zberu pre každéhoČO BUDETE POTREBOVAŤchuť pracovať na čerstvom vzduchu v spoločnosti priateľovPD Vinohrady zabezpečí nožnice a kýbleOGANIZÁTORIOZ Malé Krasňany (ozmk.sk)PD Vinohrady (pdvinohrady.sk)


REZERVÁCIA MIESTA Rezervácia je nezáväzná a zadarmo. Na Vašu e-mailovú adresu pošleme…

Spúšťame dôležitú petíciu za záchranu vinohradov. Podpíšte online!

V online petícii žiadame príslušné orgány o
zrušenie výstavby obytného súboru Dolný Slanec, najmä cestnej komunikácie, ktorá má viesť priamo cez vinohrady, vydanie nesúhlasného stanoviska k investičnej činnosti- výstavbe ďalšieho obytného súboru Pod Slancom
Podpísať petíciu

Dôvody petície:

Projekt Dolný Slanec
Realizácia tohto projektu je okrem iného podmienená výstavbou novej cestnej komunikácie- spojnice Malokrasňanská- Horská, ktorá má viesť priamo cez existujúci  a obhospodarovaný vinohrad. Komunikácia zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej uliciJe veľmi pravdepodobné, že výstavba novej komunikácie  a obytného súboru v bezprostrednom susedstve vinohradov bude mať výrazne negatívny dopad na existenciu týchto vinohradovNová komunikácia Malokrasňanská- Horská  má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé KrasňanyProjekt Pod Slancom bude znamenať ďalšie zahustenie územia v okolí Peknej cesty bez uspokojivého riešenia dopravnej situácie.Pr…

Informujeme o výstavbe v terajších vinohradoch

Obraz
Máme za to, že ľudia žijúci v okolí vinohradov nemajú dostatočné iformácie o množstve developerských projektov, ktoré sa v tejto historicky významnej lokalite chystajú.

Spustili sme preto portál ohnavy.sk, ktorý nesie symbolické pomenovanie po obrovskej ploche vinohradov ohrozených výstavbou v budúcich rokoch.

Na tejto stránke informujeme o pripravovaných projektoch a "ľudskou rečou" opisujeme zámery developera. Cieľom je, aby si každý v skratke dokázal predstaviť rozsah výstavby a vplyv na jeho život.

Prečítajte si viac o plánovaných projektoch na ohnavy.sk.

Staň sa členom OZ. Registrácia otvorená!

Od dnešného dňa máte možnosť prihlásiť sa za člena Občianskeho združenia a podielať sa tak na našich aktivitách. Prečítajte si viac o výhodách členstva.

Nezáväzná registrácia tu