Príspevky

2% z dane za rok 2020

Občianske združenie je financované prostredníctvom členských príspevkov, darov od fyzických osôb, dotácií a grantov od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.  Dôležité termíny "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020." Zdroj:  slovensko.sk Popis krokov pre venovanie 2% z dane Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár a údaje občianskeho združenia  nájdete tu  (skontrolujte prosím rok v pravom hornom rohu). Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska Stiahnite si predvyp

Diskusia s mestom ohľadne vinohradov

Obraz
Na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme 08.10.2019 doručili Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste  s vyše 1500 podpismi. Poukázali sme tak na dôležitosť riešenia otázky výstavby vo vinohradoch. Sme vďační, že predstavitelia samosprávy boli otovrení naslúchať, a tak sme dostali možnosť zapojiť sa do odborných diskusií. Ukážka rozsahu plánovanej výstavby vo vinohradoch Dňa 20.11.2019 sme sa zúčastnili zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rači (viď zápisnica ), kde boli prvýkrát prezentované a verejne diskutované body našej petície. Následne sme na  zasadnutí komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  dňa 03.12.2019 vyjadrili pohoršenie nad tým, že o ochranu zelene v našom okolí musíme bojovať sami, bez podpory mesta (viď zápisnica ). O niekoľko dní (12.12.2019) sme dostali možnosť prezentovať naše pripomienky na  Zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy . Naše pripomienky sa

Transparentný učet

Rok 2020 Pre rok 2020 sme sa rozhodli zmeniť banku kvôli výške mesačných poplatkov. Zo Slovenskej Sporiteľne sme prešli do FIO banky. Tento účet je jediný, na ktorý je možné poukázať 2% z dane. FIO IBAN: SK9383300000002601843096 Pohyby na transparentnom účte: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2601843096 Potvrdenie o zápise OZ do registra: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df2f57829454e4d2a826 Rok 2019 SLSP IBAN : SK3509000000005166124022 (neaktuálny) Pohyby na transparentom účte:  https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3509000000005166124022

Pozývame na oberačku hrozna.

Občianske združenie Malé Krasňany v spolupráci s PD Vinohrady pozýva obyvateľov na "komunitný deň", počas ktorého budeme spolu oberať hrozno z priľahlých vinohradov. Pre každého účastníka je pripravená odmena! Rezervujte si nezáväzne a zadarmo svoje miesto INFORMÁCIE O UDALOSTI KEDY Sobota 21.9. Sobota 28.9.  Všetko závisí od cukornatosti hrozna. Sledujte ozmk.sk pre potvrdenie termínu. KDE  Vinohrady za Malými Krasňanmi VSTUPNÉ ZADARMO! PREČO BY STE SA MALI ZÚČASTNIŤ:  10 ton Frankovky modrej sa oberá ručne Pomôžeme tak lokálnemu pestovateľovi PD Vinohrady Máte jedinečnú možnosť zapojiť sa do diania v našom okolí ČO ZA TO občerstvenie a burčiak počas celého dňa chutný obed flaša Frankovky modrej z minuloročného zberu pre každého ČO BUDETE POTREBOVAŤ chuť pracovať na čerstvom vzduchu v spoločnosti priateľov PD Vinohrady zabezpečí nožnice a kýble OGANIZÁTORI OZ Malé Krasňany ( ozmk.sk ) PD Vinohrady ( pdvinohrady.sk )

Spúšťame dôležitú petíciu za záchranu vinohradov. Podpíšte online!

V online petícii žiadame príslušné orgány o zrušenie výstavby obytného súboru Dolný Slanec, najmä cestnej komunikácie, ktorá má viesť priamo cez vinohrady,  vydanie nesúhlasného stanoviska k investičnej činnosti- výstavbe ďalšieho obytného súboru Pod Slancom Podpísať petíciu Dôvody petície: Projekt Dolný Slanec Realizácia tohto projektu je okrem iného podmienená výstavbou novej cestnej komunikácie- spojnice Malokrasňanská- Horská, ktorá má viesť priamo cez existujúci  a obhospodarovaný vinohrad. Komunikácia zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej ulici Je veľmi pravdepodobné, že výstavba novej komunikácie  a obytného súboru v bezprostrednom susedstve vinohradov bude mať výrazne negatívny dopad na existenciu týchto vinohradov Nová komunikácia Malokrasňanská- Horská  má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé Krasňany Projekt Pod Slancom bude znamenať ďalšie zahustenie územia v okolí Peknej cesty bez uspokojivého

Informujeme o výstavbe v terajších vinohradoch

Obraz
Máme za to, že ľudia žijúci v okolí vinohradov nemajú dostatočné iformácie o množstve developerských projektov, ktoré sa v tejto historicky významnej lokalite chystajú. Spustili sme preto portál ohnavy.sk , ktorý nesie symbolické pomenovanie po obrovskej ploche vinohradov ohrozených výstavbou v budúcich rokoch. Na tejto stránke informujeme o pripravovaných projektoch a "ľudskou rečou" opisujeme zámery developera. Cieľom je, aby si každý v skratke dokázal predstaviť rozsah výstavby a vplyv na jeho život. Prečítajte si viac o plánovaných projektoch na  ohnavy.sk .

Staň sa členom OZ. Registrácia otvorená!

Od dnešného dňa máte možnosť prihlásiť sa za člena Občianskeho združenia a podielať sa tak na našich aktivitách. Prečítajte si viac o výhodách členstva . Nezáväzná registrácia tu