Príspevky

2% z dane

Dôležité termíny Do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.  Do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane) Popis krokov pre venovanie 2% z dane Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár a údaje občianskeho združenia nájdete tu . Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska Stiahnite si predvyplnený formulár Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobro

Diskusia s mestom ohľadne vinohradov

Obraz
Na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme 08.10.2019 doručili Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste  s vyše 1500 podpismi. Poukázali sme tak na dôležitosť riešenia otázky výstavby vo vinohradoch. Sme vďační, že predstavitelia samosprávy boli otovrení naslúchať, a tak sme dostali možnosť zapojiť sa do odborných diskusií. Ukážka rozsahu plánovanej výstavby vo vinohradoch Dňa 20.11.2019 sme sa zúčastnili zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rači (viď zápisnica ), kde boli prvýkrát prezentované a verejne diskutované body našej petície. Následne sme na  zasadnutí komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  dňa 03.12.2019 vyjadrili pohoršenie nad tým, že o ochranu zelene v našom okolí musíme bojovať sami, bez podpory mesta (viď zápisnica ). O niekoľko dní (12.12.2019) sme dostali možnosť prezentovať naše pripomienky na  Zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy . Naše pripomienky sa

Transparentný učet

IBAN: SK3509000000005166124022  Pohyby na transparentom účte:  https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3509000000005166124022

Pozývame na oberačku hrozna.

Občianske združenie Malé Krasňany v spolupráci s PD Vinohrady pozýva obyvateľov na "komunitný deň", počas ktorého budeme spolu oberať hrozno z priľahlých vinohradov. Pre každého účastníka je pripravená odmena! Rezervujte si nezáväzne a zadarmo svoje miesto INFORMÁCIE O UDALOSTI KEDY Sobota 21.9. Sobota 28.9.  Všetko závisí od cukornatosti hrozna. Sledujte ozmk.sk pre potvrdenie termínu. KDE  Vinohrady za Malými Krasňanmi VSTUPNÉ ZADARMO! PREČO BY STE SA MALI ZÚČASTNIŤ:  10 ton Frankovky modrej sa oberá ručne Pomôžeme tak lokálnemu pestovateľovi PD Vinohrady Máte jedinečnú možnosť zapojiť sa do diania v našom okolí ČO ZA TO občerstvenie a burčiak počas celého dňa chutný obed flaša Frankovky modrej z minuloročného zberu pre každého ČO BUDETE POTREBOVAŤ chuť pracovať na čerstvom vzduchu v spoločnosti priateľov PD Vinohrady zabezpečí nožnice a kýble OGANIZÁTORI OZ Malé Krasňany ( ozmk.sk ) PD Vinohrady ( pdvinohrady.sk )

Spúšťame dôležitú petíciu za záchranu vinohradov. Podpíšte online!

V online petícii žiadame príslušné orgány o zrušenie výstavby obytného súboru Dolný Slanec, najmä cestnej komunikácie, ktorá má viesť priamo cez vinohrady,  vydanie nesúhlasného stanoviska k investičnej činnosti- výstavbe ďalšieho obytného súboru Pod Slancom Podpísať petíciu Dôvody petície: Projekt Dolný Slanec Realizácia tohto projektu je okrem iného podmienená výstavbou novej cestnej komunikácie- spojnice Malokrasňanská- Horská, ktorá má viesť priamo cez existujúci  a obhospodarovaný vinohrad. Komunikácia zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej ulici Je veľmi pravdepodobné, že výstavba novej komunikácie  a obytného súboru v bezprostrednom susedstve vinohradov bude mať výrazne negatívny dopad na existenciu týchto vinohradov Nová komunikácia Malokrasňanská- Horská  má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé Krasňany Projekt Pod Slancom bude znamenať ďalšie zahustenie územia v okolí Peknej cesty bez uspokojivého

Informujeme o výstavbe v terajších vinohradoch

Obraz
Máme za to, že ľudia žijúci v okolí vinohradov nemajú dostatočné iformácie o množstve developerských projektov, ktoré sa v tejto historicky významnej lokalite chystajú. Spustili sme preto portál ohnavy.sk , ktorý nesie symbolické pomenovanie po obrovskej ploche vinohradov ohrozených výstavbou v budúcich rokoch. Na tejto stránke informujeme o pripravovaných projektoch a "ľudskou rečou" opisujeme zámery developera. Cieľom je, aby si každý v skratke dokázal predstaviť rozsah výstavby a vplyv na jeho život. Prečítajte si viac o plánovaných projektoch na  ohnavy.sk .

Staň sa členom OZ. Registrácia otvorená!

Od dnešného dňa máte možnosť prihlásiť sa za člena Občianskeho združenia a podielať sa tak na našich aktivitách. Prečítajte si viac o výhodách členstva . Nezáväzná registrácia tu