Staňte sa členom

Sila občianskeho združenia spočíva v počte a aktivite ich členov.

Pre nezáväznú registráciu za člena Občianskeho združenia prosím vyplňte registračný formulár nižšie.

Členský poplatok je 100€. 

Finančné prostriedky budú využíte najmä na:

  • financovanie právnych úkonov spojených s ochranou územia vinohradov
  • prevádzku informačných portálov ohnavy.sk a dolny-slanec.sk
  • prevádzku občianskeho združenia OZ Malé Krasňany
  • zveľaďovanie okolia
  • organizáciu spoločenských a kultúrnych podujatí
  • iné, po odsúhlasení členskou schôdzou

O účele využitia finančných prostriedkov rozhodujú členovia občianskeho združenia.

O schválení Členstva a ďalších krokoch k úhrade členského poplatku Vás budeme informovať e-mailom. Členstvo vzniká pripísaním Členského poplatku na účet Občianskeho združenia.

Členovia združenia majú právo:
  • Podieľať sa na činnosti združenia,
  • Voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
  • Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
O ďalších právach a povinnostiach Členstva sa dočítate v Stanovách OZ, bod 3.

Registrácia člena

 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

2% z dane za rok 2021

K výstavbe cesty cez vinohrady

Transparentný učet