2% z dane za rok 2021

Občianske združenie je financované prostredníctvom členských príspevkov, darov od fyzických osôb, dotácií a grantov od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy. 

Informácie z aktuálneho letáku

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Podávam si daňové priznanie sám
 1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár a údaje občianskeho združenia nájdete tu (skontrolujte prosím rok v pravom hornom rohu).
 2. Najneskôr do 30. marca 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska
Zamestnanci:
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár a údaje občianskeho združenia nájdete tu (skontrolujte prosím rok v pravom hornom rohu).
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

Stiahnite si predvyplnený formulár

Pracovali ste ako dobrovoľník? 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - napíšte nám email so žiadosťou o potvrdenie tejto práce.

Údaje občianskeho združenia

Údaje k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osôb:

IČO: 53492811
Právna forma: Združenie
Obchodné meno: OZ Príroda na prvom mieste
Sídlo: Miletičova 550/1, 82108 Bratislava

Informácie z Notárskeho Centrálneho Registra: https://www.notar.sk/poberatel/


Prečo došlo k zmene názvu z OZ Malé Krasňany na OZ Príroda na prvom mieste?

Aby mohlo občianske združenie prijímať príspevky, je potrebné každý rok opakovať registráciu u notára. Z dôvodu korony sme dátum registrácie bohužiaľ nestihli, preto OZ Malé Krasňany príspevky príjmať tento rok nemôže.

Expresne sme preto založili nové OZ Príroda na prvom mieste, ktoré je registrované správne. Členovia, smerovanie a ciele ostávajú rovnaké, mení sa len názov a IČO. 

Za komplikácie sa ospravedlňujeme.


Transparentný účet

Vopred ďakujeme za akúkoľvek finančnú podporu. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na účely uvedené nižšie.

Odporúčaná výška finančného príspevku je 100€. Takýmto príspevkom máte zároveň možnosť požiadať o členstvo v OZ a aktívne sa zapojiť do rozhodovania o účele využitia príspevkov.

IBAN: SK93 8330 0000 0026 0184 3096


Účel využitia príspevkov

Finančné prostriedky budú využíte najmä na:
 • financovanie právnych úkonov spojených s ochranou územia vinohradov
 • prevádzku informačných portálov ohnavy.sk a dolny-slanec.sk
 • prevádzku občianskeho združenia OZ Malé Krasňany
 • zveľaďovanie okolia
 • organizáciu spoločenských a kultúrnych podujatí
 • iné, po odsúhlasení členskou schôdzou
O účele využitia finančných prostriedkov rozhodujú členovia občianskeho združenia.


Komentáre

Zverejnenie komentára

Obľúbené príspevky z tohto blogu

K výstavbe cesty cez vinohrady

Transparentný učet