2% z dane za rok 2020

Občianske združenie je financované prostredníctvom členských príspevkov, darov od fyzických osôb, dotácií a grantov od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy. 

Dôležité termíny

"Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020."
Zdroj: slovensko.sk

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár a údaje občianskeho združenia nájdete tu (skontrolujte prosím rok v pravom hornom rohu).
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

Stiahnite si predvyplnený formulár

Pracovali ste ako dobrovoľník? 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane - napíšte nám email so žiadosťou o potvrdenie tejto práce.

Údaje občianskeho združenia

Údaje k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osob:

IČO: 52149439
Právna forma: Združenie
Obchodné meno: OZ Malé Krasňany
Sídlo: Malokrasňanská 10152/12, 83154 Bratislava

Informácie z Notárskeho Centrálneho Registra: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df2f57829454e4d2a826

Transparentný účet

Vopred ďakujeme za akúkoľvek finančnú podporu. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na účely uvedené nižšie.

Odporúčaná výška finančného príspevku je 100€. Takýmto príspevkom máte zároveň možnosť požiadať o členstvo v OZ a aktívne sa zapojiť do rozhodovania o účele využitia príspevkov.

IBAN: SK9383300000002601843096 (aktuálny)

IBAN: SK3509000000005166124022 (aktívny pre rok 2019)

Účel využitia príspevkov

Finančné prostriedky budú využíte najmä na:
  • financovanie právnych úkonov spojených s ochranou územia vinohradov
  • prevádzku informačných portálov ohnavy.sk a dolny-slanec.sk
  • prevádzku občianskeho združenia OZ Malé Krasňany
  • zveľaďovanie okolia
  • organizáciu spoločenských a kultúrnych podujatí
  • iné, po odsúhlasení členskou schôdzou
O účele využitia finančných prostriedkov rozhodujú členovia občianskeho združenia.


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Transparentný učet

Diskusia s mestom ohľadne vinohradov