Aktivity

V snahe o ochranu vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste sme realizovali nasledovné aktivity:

Spustili sme projekt www.ohnavy.sk, prostredníctvom ktorého sa snažíme informovať o plánovanej výstavbe na území vinohradov.

S developerom GRUNT, a.s., ktorý vlastní väčšinu pozemkov terajších vinohradov, sme sa na viacerých osobných stretnutiach snažili dohodnúť na zapracovaní úprav projektu Dolný Slanec. Bohužiaľ sme doposial nenašli riešenie vhodné pre obe strany.

Projekt Dolný Slanec sme následne oficiálne pripomienkovali všetkými dostupnými opravnými prostriedkami.

Po zamietnutí našich pripomienok sme využili posledný možný opravný prostriedok - podať "žalobu" na Krajský súd. Ten momentálne študuje spisy a čakáme na vyjadrenie.

Medzičasom sme pripravili dve petície
S 1500 podpismi bola druhá menovaná petícia doručená na magistrát mesta Bratislava. Vzhľadom k vysokému počtu podpisov bola prejednná na mestskom zastupiteľstve. Dosiahli sme aspoň malý úspech - poslanci a pán primátor sa o územie vinohradov začnú zaujímať koncepčne. Nedosatali sme však odpoveď, či to zastaví už naplánovanú výstavbu. Obávame sa, že aj napriek týmto vyčerpávajúcim aktivitám tomu tak nebude. Na stole sú už totiž okrem projektu Dolný Slanec (220 bytov) aj projekt Pod Slancom (110 bytov) a Slanček (cca 10 rodinných domov)...
Aktuálne hľadáme ďalsie riešenia v spolupráci s developerom, mestskou časťou a magistrátom. Prihláste sa na odber noviniek pre najaktuálnejšie informácie o dianí.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

2% z dane za rok 2021

K výstavbe cesty cez vinohrady

Transparentný učet