Diskusia s mestom ohľadne vinohradov

Na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sme 08.10.2019 doručili Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste s vyše 1500 podpismi. Poukázali sme tak na dôležitosť riešenia otázky výstavby vo vinohradoch. Sme vďační, že predstavitelia samosprávy boli otovrení naslúchať, a tak sme dostali možnosť zapojiť sa do odborných diskusií.


Ukážka rozsahu plánovanej výstavby vo vinohradoch


Dňa 20.11.2019 sme sa zúčastnili zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Rači (viď zápisnica), kde boli prvýkrát prezentované a verejne diskutované body našej petície.

Následne sme na zasadnutí komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 03.12.2019 vyjadrili pohoršenie nad tým, že o ochranu zelene v našom okolí musíme bojovať sami, bez podpory mesta (viď zápisnica).

O niekoľko dní (12.12.2019) sme dostali možnosť prezentovať naše pripomienky na Zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Naše pripomienky sa týkali najmä neuspokojivého dopravného riešenia plánovaných projektov, narušenia životného prostredia a nahradenie zelene ďalšou výstavbou (viď zápisnica). Prihovárali sme sa tiež priamo pánovi primátorovi Ing. arch. Matúšovi Vallovi, ktorý sám na svojom Facebooku prezentuje snahu o rozvoj račianskych vinohradov. Účastníkom v diskusii bol aj zástupca developera a predseda Poľnohospodárskeho družstva - Vinohrady, ktorý ocenil našu snahu. Naše vystúpenie, ako aj celú diskusiu starostov a odbornej komisie, si môžete pozrieť na zázname zasadnutia nižšie. Počas zasadnutia prebiehala prezentácia záberov z vinohradov, ktorá odhaľuje rozsah zásahu plánovanej výstavby.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu vydalo uznesenie, ktorým
  1. berie na vedomie Petíciu za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste.
  2. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia vinohradov a verejné prerokovanie zadania aj návrhu.
Dosiahli sme aspoň malý úspech - poslanci a pán primátor sa o územie vinohradov začnú zaujímať koncepčne. Nedosatali sme však odpoveď, či to zastaví už naplánovanú výstavbu. Obávame sa, že aj napriek týmto vyčerpávajúcim aktivitám tomu tak nebude. Na stole sú už totiž okrem projektu Dolný Slanec (220 bytov) aj projekt Pod Slancom (110 bytov) a Slanček (cca 10 rodinných domov)...

Ak máte zaújem podporiť naše aktivity, zvážte prosím možnosť finančného príspevku alebo darovania 2% z dane. Popri týchto občianskych aktivitách totiž vedieme súdne spory ohľadne umiestnenia obytného súboru Dolný Slanec a advokátsku kanceláriu financujeme zo súkromných peňazí (viď transparentný účet). Taktiež radi privítame nových členov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri ďalších iniciatívach za záchranu vinohradov.Prílohy


Zdroj: Facebook
Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

K výstavbe cesty cez vinohrady

Transparentný učet

2% z dane za rok 2021