Spúšťame dôležitú petíciu za záchranu vinohradov. Podpíšte online!

V online petícii žiadame príslušné orgány o
  1. zrušenie výstavby obytného súboru Dolný Slanec, najmä cestnej komunikácie, ktorá má viesť priamo cez vinohrady, 
  2. vydanie nesúhlasného stanoviska k investičnej činnosti- výstavbe ďalšieho obytného súboru Pod Slancom

Podpísať petíciu

Dôvody petície:

Projekt Dolný Slanec
  • Realizácia tohto projektu je okrem iného podmienená výstavbou novej cestnej komunikácie- spojnice Malokrasňanská- Horská, ktorá má viesť priamo cez existujúci  a obhospodarovaný vinohrad. Komunikácia zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej ulici
  • Je veľmi pravdepodobné, že výstavba novej komunikácie  a obytného súboru v bezprostrednom susedstve vinohradov bude mať výrazne negatívny dopad na existenciu týchto vinohradov
  • Nová komunikácia Malokrasňanská- Horská  má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé Krasňany
Projekt Pod Slancom
  • bude znamenať ďalšie zahustenie územia v okolí Peknej cesty bez uspokojivého riešenia dopravnej situácie.
  • Projekt prinesie ďalšie zaťaženie dopravy prípadnej novo-realizovanej spojnici Malokrasňanská - Horská, pričom existujúce Dopravno-kapacitné posúdenie s týmto projektom nepočíta (!!!)
  • bude znamenať ďalšie spomalenie pre preferovanú električkovú dopravu a zhoršenie dopravnej situácie na Račianskej ulici.
  • bude predstavovať ďalší necitlivý zásah do oblasti kde sa nachádzajú vinohrady, 
  • bude ďalším priblížením mesta Bratislavy k stavu klimatickej núdze, keďže vinohrady ako aj okolité nezastavané územia zabraňujú prehrievaniu vzduchu v horúcich letných dňoch  a prispievajú k zadržiavaniu vody v území

V prípade, že nedôjde k zrušeniu súhlasného stanoviska pre „Obytný súbor Dolný Slanec“ a zároveň bude vyhovené žiadosti o záväzné stanovisko pre projekt “Obytný súbor Pod Slancom”, žiadame aby bolo prehodnotené dopravno-kapacitného posúdenie pre projekt “Obytný súbor Dolný Slanec”, v ktorom sa s ďalšou výstavbou v podobe projektu “Pod Slancom” nepočítalo (!!!);

Veríme, že príslušné orgány zoberú túto petíciu na vedomie a nedovolia developerom nezvratné zásahy do prírody a života ľudí žijúcich v okolí vinohradov.

Deatily o plánovanej výstavbe rozoberáme na stránke www.ohnavy.sk.
Celé znenie petície je dostupné na www.peticie.com/vinohrady

Podpísať petíciu

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

2% z dane za rok 2021

K výstavbe cesty cez vinohrady

Transparentný učet